Kundalini Yoga online of live

Vanaf 16/02/2021

Maandag 19.30-21.00 NIEUW!!!

Woensdag/Zondag: 10.00-11.30 uur

Elke laatste zondag van de maand: Aquarian Sadhana van 6.00 – 8.30 uur

Prijzen:

10 Beurtenkaart (geldig 3 maanden) 120 Euro

10 Beurtenkaart (geldig 6 maanden) 150 Euro

Losse les 18 Euro

Aquarian Sadhana Vrije donatie

Advertentie